Bahnimpressionen » Gallery » Bahn International » Slovakia

Slovakia
17.04.2013 4708

Banská Bystrica–Červená Skala–Margecany

Banská Bystrica–Červená Skala–Margecany

02.01.2013 4453

Around Horná Štubňa

railway lines 170 (Vrútky - Zvolen), 171 (Zvolen - Diviaky) und 145 (Horná Štubňa - Prievidza)

28.05.2016 2527