SM31-155+SM42 Santok

SM31-155+SM42 Santok

Album Kostrzyn - Gorzów - Krzyż

Image 6/25

01.16.2012 18:16

SU45-089 Bogdaniec SU45-164 Bogdaniec SU45-079 Nowiny Wielki SU42-532 Krześniczka SU42-532 Górki SM31-155+SM42 Santok

Images 1-6 of 25 (1/5)

SM31-155 und eine unerkannt gebliebene SM42 durchfahren mit einem Holzzug den Bahnhof Santok.