754 030 Mladkov

754 030 Mladkov

Album 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad - Lichkov (- Miedzylecie)

Image 3/4

20.30.2007 11:30

751 354+176 Lichkov 751 176+354 Lichkov 754 030 Mladkov 754030_r250_bohousova_07042

Images 1-4 of 4 (1/1)

754 030 hat soeben den Haltepunkt Mladkov passiert und rollt mit dem Schnellzug R 250 Poznań - Praha talwärts in Richtung Letohrad.